HydroCoat 20

Kiilto    
   
   
   
   
Alusta    
   
   
   
   
   
   
   
   
Kohde    
   
   
   
   
   
   
   
   
Tuotesarja    
   
   
   

HydroCoat 20

Kiilto
Alusta
Kohde
Tuotesarja

 

 

 

Kausalan Tapetti ja Väri Oy:n Private Label -tuote

 

HYDROCOAT 20

 

Akryylisideaineinen, alkydivahvistettu vesiohenteinen ulkomaali puu- ja sokkelipintojen maalaukseen.

 

Kiiltoryhmä: 4 Puolihimmeä

 

Maalaustuoteryhmä 2012: 461

 

Maalausolosuhteet: Puun suhteellinen kosteus alle 18%, ulkoilman suhteellinen kosteus alle 80% ja lämpötila min. +10 C° maalauksen ja kuivumisen aikana. Alä maalaa suorassa auringon paisteessa, äläkä auringon lämmittämiä pintoja. Alä maalaa sateella tai jos on sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä maalauksesta. Maali kuivuu kevyen sateenkestäväksi muutamassa tunnissa. Seuraava käsittely voidaan tehdä seuraavana päivänä normaaliolosuhteissa.

 

Puhdista työvälineistä ylimääräinen maali ja pese heti vedellä ja saippualla.

 

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Mahdollisten puuvaurioiden välttämiseksi ei suositella puupintojen maalaamista vesiohenteisella maalilla ilman pohjuste- ja pohjamaalauskäsittelyä.

 

Varastointi: Ei saa jäätyä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

 

Sävytettyä maalia ei vaihdeta.

 

Uudismaalaus:

 

Puhdista puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavista aineksista. Pohjusta pinta mahdollisimman pian Hydrofob Behandling-pohjusteella, mieluiten kaikilta sivuilta. Imeytä huolellisesti poikkisahauspinnat. Suojaa ruostuvat metalliosat metallipohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista ja eristä ne Oksalakalla tai Oksa-Stopilla. Pohjamaalaa puupinnat, jos mahdollista, kaikilta sivuilta Hydrofob Grund tai HydroFob CombiGrund pohjamaalilla. Pintamaalaa puupinnat 1-2 kertaan HydroCoat:lla.

 

Huoltomaalaus:

 

Pese pinnat soveltuvalla homepesuliuoksella käyttöohjeen mukaan ja anna kuivua. Puhdista maalattava pinta kaapimalla ja teräsharjaamalla kaikki irtoava maali pois. Poista paksut halkeilleet öljy- ja alkydimaalipinnat kokonaan. Maalaa ainoastaan tervettä puuta, lahot puukohdat on paikattava uudella puulla ja harmaantunut, huokoinen puuaines on poistettava hiomalla. Pohjusta puupuhtaat pinnat HydroFob Behandling-pohjusteella. Pohjamaalaa puupuhtaat pohjustetut pinnat Hydrofob Grund tai HydroFob CombiGrund pohjamaalilla. Välimaalaa ennen lateksimaalatut pinnat HydroCoat talomaalilla. Välimaalaa aiemmin öljymaalilla maalatut pinnat Hydrofob Grund tai HydroFob CombiGrund -pohjamaalilla. Pintamaalaus suoritetaan 1-2 kertaa HydroCoat 20:lla riippuen alustan kunnosta.

 

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäiset maalijätteet on toimitettava ongelmajätteen kierrätyspisteeseen.

 

Tulenarkuus: El PALAVA NESTE

 

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/d) 130g/l (2010). HydroCoat sisältää/ innehåller/ VOC max 130g/l.

 

Käyttöturvallisuustiedote

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä