Puutalon maalaus peittävästi

Puutalon maalaus peittävästi

 

 

 

 

Ensimaalaus, puupuhdas pinta

 

Puhdista puu liasta ja irtoavasta aineksesta harjalla. Poista mahdollinen harmaantunut ja huokoinen puuaines kaapimalla ja hiomalla. Poista irtoava pihka oksakohdista kaapimalla. Pinttynyt lika ja homehtuneet pinnat pestään Coloria Homepesulla ohjeen mukaan. Suojaa naulankannat tarvittaessa soveltuvalla ruosteenestopohjamaalilla. Sinkittyjä nauloja ei yleensä tarvitse pohjamaalata. Levitä puhtaille pinnoille Coloria Homepesu laimennettuna 1:10 esimerkiksi reppuruiskulla tai pohjusta pinnat Coloria Akva pohjusteella. Anna kuivua 24-48 h. Homepesua ei huuhdota pois vaan se jätetään pintoihin (desinfiointi-käsittely).

 

Pohjamaalaa 10-15 % puhtaalla vedellä ohennetulla Linnea Titanilla, Titan Premiumilla tai Coloria Akrylaatilla. Anna kuivua 4-6 h tai olosuhteista riippuen seuraavaan päivään. Pintamaalaa tarpeen mukaan 1-2 kertaa ohentamattomalla maalilla. Pintamaalauskertojen määrä riippuu mm. puun imevyydestä, karkeudesta ja työtavoista. Käsittele puun päätypinnat, sahaus- ja katkoskohdat aina huolellisesti. Ulkovuorauspaneelit kannattaa mahdollisuuksien mukaan pohjustaa ja pohjamaalata aina irtaallaan. Näin vältytään paneelien kuivuessa mahdollisesti esiin tulevilta puupuhtailta alueilta ponttien kohdalla.

 

Ensimaalaus, teollinen pohjamaali

 

Puhdista puu liasta ja irtoavasta aineksesta harjalla. Poista irtoava pihka oksakohdista kaapimalla. Pinttynyt lika ja homehtuneet pinnat pestään Coloria Homepesulla ohjeen mukaan. Jos teollisesti pohjamaalattu puutavara on ollut pidempään säärasituksessa, on pinnan puhdistus ensiarvoisen tärkeää; teollinen pohjamaali haurastuu nopeasti ja kaikki huonosti alustassaan kiinni oleva jauhomainen aines on poistettava ennen maalaustyötä. Levitä puhtaille pinnoille Coloria Homepesu laimennettuna 1:10 esimerkiksi reppuruiskulla ja anna kuivua 24-48 h. Homepesua ei huuhdota pois vaan se jätetään pintoihin (desinfiointi-käsittely).

 

Pohjamaalaa 10-15 % puhtaalla vedellä ohennetulla Linnea Titanilla, Titan Premiumilla tai Coloria Akrylaatilla. PihlaPro peittosuojaa käytettäessä ohennus 5-10 %. Anna kuivua 4-6 h tai olosuhteista riippuen seuraavaan päivään. Pintamaalaa tarpeen mukaan 1-2 kertaa ohentamattomalla maalilla. Pintamaalauskertojen määrä riippuu mm. puun imevyydestä, karkeudesta ja työtavoista. Käsittele puun päätypinnat, sahaus- ja katkoskohdat aina huolellisesti. Ulkovuorauspaneelit kannattaa mahdollisuuksien mukaan pohjustaa ja pohjamaalata aina irtaallaan. Näin vältytään paneelien kuivuessa mahdollisesti esiin tulevilta puupuhtailta alueilta ponttien kohdalla.

 

Huoltomaalaus, aiemmin maalattu pinta

 

Maalipinta pestään tarvittavin osin soveltuvalla pesuaineliuoksella tai Coloria Homepesulla tuotteen ohjeistuksen mukaisesti. Pesun jälkeen kaavitaan ja harjataan kaikki irtoava maali huolellisesti pois. Poista paksut, halkeilleet ja huonokuntoiset öljy- ja alkydimaalipinnat mieluiten kokonaan. Huomioithan, että maalattava puuaines on tervettä. Sinertävä, harmaantunut ja huokoinen puuaines on poistettava kaapimalla ja hiomalla ja selvästi lahot kohdat on korvattava uudella puulla. Pohjusta puupuhtaat pinnat Coloria Akva pohjusteella tai Coloria Homepesun 1:10 seoksella. Levitä Coloria Homepesu 1:10 seos kauttaaltaan maalattaville pinnoille esimerkiksi reppuruiskulla ja anna kuivua 24-48 h. Homepesua ei huuhdota pois vaan se jätetään pintoihin (desinfiointi-käsittely).

 

Pohjamaalaa pohjustetut puupuhtaat pinnat 10-15 % puhtaalla vedellä ohennetulla Linnea Titanilla, Titan Premiumilla tai Coloria Akrylaatilla. PihlaPro peittosuojaa käytettäessä ohennus 5-10 %. Anna kuivua 4-6 h tai olosuhteista riippuen seuraavaan päivään. Maalaa valmiiksi tarpeen mukaan 1-2 kertaa ohentamattomalla maalilla. Pintamaalauskertojen määrä riippuu mm. puun imevyydestä, karkeudesta, aiemmista käsittelyistä ja työtavoista. Käsittele puun päätypinnat, sahaus- ja katkoskohdat aina huolellisesti.

 

Työtapa

 

Sivellin, maalausharja, korkeapaineruisku tai edellä mainittujen yhdistelmä.

 

 

Huomioitavaa

 

Suojaa kohteen ympäröivät alueet, johon et halua maalia päätyvän. Suojaa ikkunat, ikkunapellit jne. tarvittaessa.

 

Maalausolosuhteet: Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma) ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Kosteuspitoisuuden puutavarassa on oltava alle 18 %. Älä käsittele auringon lämmittämiä pintoja tai suorassa auringonpaisteessa. Älä maalaa koskaan sateella tai jos on olemassa sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä maalauksesta.

 

Maali sekoitetaan aina hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin työn aikana. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.

 

Puhdista työvälineet vedellä ja saippualla heti työskentelyn päätyttyä. Mikäli jatkat maalausta seuraavana päivänä, laita maalaustyövälineet tiiviisti muovipussiin yön ajaksi niin voit jatkaa niiden käyttöä seuraavana päivänä.

 

Puu sisältää värjääviä uuteaineita kuten pihkaa, jotka voivat lämpötilan ja kosteuden vaihdellessa aiheuttaa läpilyöntejä eli maalipinnan värjääntymistä erityisesti oksankohdissa.

 

Huomioi kohteen säärasitus maalaustyötä suunnitellessa ja tehdessä. Erittäin aurinkoisilla etelä- ja länsiseinillä kannattaa esimerkiksi maalata yksi maalikerros enemmän näille pinnoille kuin suojaisimmille seinille. Tämä pidentää aina kyseisten seinien huoltomaalausväliä.

 

Muista suojavarusteet ja hyvät ja tukevat telineet – tikkailta ei mataliakaan maalauskohteita saa maalata.

 

 

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä