Hirren maalaus peittävästi

Hirren maalaus peittävästi

 

Hirren peittomaalaus jakaa mielipiteitä hyvin paljon; toiset eivät missään nimessä näin halua tehtävän ja toisten mielestä asialla ei ole juurikaan merkitystä. Myös käytettävien tuotteiden välillä käydään ajoittain kiivastakin keskustelua mitä pitäisi käyttää ja mitä ei. Näihin eri jakolinjoihin on syynä osittain ulkonäöllinen syy mutta ennen kaikkea normaali puuseinärakenteesta eroavat rakenteelliset seikat. Etenkin massiivihirren ja jossain määrin myös lamellihirren osalta kosteusvaihtelu on erilaista kuin muiden puurakenteiden, joten pintakäsittelyn tulee olla myös hengittävämpi kuin normaali seinärakenteiden kanssa. Yleisesti ottaen vaihtoehtoina on ollut joko kuultava käsittely tai sitten peittosuoja (entinen peittävä puunsuoja). Peittosuojat ovat jonkin verran ohuempia koostumukseltaan kuin normaalit talomaalit, ne jättävät puun syyt näkyviin mutta kuitenkin tekevät pinnasta peittävän. Kuultokäsittelyt ovat hengittävyydeltään paras vaihtoehto; niiden tarkoitus on imeytyä puuhun ja tehdä pinnasta kosteutta ja likaa hylkivä. Ja kulua aikaa myöden pois. Rakenteista mahdollisesti ulospäin kulkeutuva kosteus pääsee käsittelyn läpi koska ne eivät muodosta oikein käsiteltynä kalvoa. Peittosuojat muodostavat maalikalvon mutta tuotteet ovat kehitetty niin, että pinta hylkii vettä ja kosteutta mutta päästää kuitenkin lävitseen rakenteissa mahdollisesti liikkuvaa kosteutta. Koska peittosuoja muodostaa kalvon, on se myös huoltokäsittelyväliltään pidempi kuin kuullote. Tämä on monesti syy, miksi peittosuojaan päädytään. Markkinoilla olevat kuullotteet ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta luonnonöljypohjaisia (vesi- ja liuotinohenteisena) ja peittosuojat (taas muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta) pääasiassa akrylaattipohjaisia (vesiohenteisia).

 

Kumpaan käsittelyyn sitten päätyykään, on pitkälti makuasia. Tuotteiden hengittävyys tai riippuen keneltä kysyy, hengittämättömyys on sitten taas monen asian summa – mahdolliset peittosuojien aiheuttamat ongelmat ovat harvemmin itse pintakäsittelyn aiheuttamia ja perimmäinen syy löytyy rakenteista (vuotavat vesikatot, matalat sokkelit, puuttuvat tai liian lyhyet räystäät jne.) Perinteinen ja paljon käytetty tapa on ollut käsitellä hirsipinnat ensin kuultavalla tuotteella ja jos kyllästyy jossain määrin lyhyempään huoltoväliin ja sitä kautta huoltokäsittelyihin, niin siirrytään tämän jälkeen sitten peittävään tuotteeseen. Jos esimerkiksi kaava vain antaa luvan niin uudiskohteisiinkin tämä vaihtoehto on oikein toimiva ratkaisu edelleen.

 

***

 

Ensikäsittely, puupuhdas pinta

 

Puhdista puu liasta ja irtoavasta aineksesta harjalla. Poista mahdollinen harmaantunut ja huokoinen puuaines kaapimalla ja hiomalla. Poista irtoava pihka oksakohdista kaapimalla. Pinttynyt lika ja homehtuneet pinnat pestään Coloria Homepesulla ohjeen mukaan. Levitä puhtaille pinnoille Coloria Homepesu laimennettuna 1:10 esimerkiksi reppuruiskulla tai pohjusta pinnat Coloria Akva pohjusteella. Anna kuivua 24-48 h. Homepesua ei huuhdota pois vaan se jätetään pintoihin. (desinfiointikäsittely).

 

Pohjamaalaa 5-10 % puhtaalla vedellä ohennetulla Pihla Pro:lla. Anna kuivua 4-6h tai olosuhteista riippuen seuraavaan päivään. Pintamaalaa tarpeen mukaan 1-2 kertaa ohentamattomalla Pihla Pro:lla. Maalauskertojen määrä riippuu alustan imevyydestä, työtavoista ja käytetyistä välineistä. Käsittele hirren päätypinnat ja katkoskohdat huolellisesti. Levitä maali puunsyyn mukaisesti hirsi tai kaksi kerrallaan päästä päähän.

 

Huoltokäsittely, aiemmin maalattu tai kuullotteella käsitelty pinta

 

Maalipinta pestään tarvittavin osin soveltuvalla pesuaineliuoksella tai Coloria Homepesulla tuotteen ohjeistuksen mukaisesti. Pesun jälkeen kaavitaan ja harjataan kaikki irtoava maali tai kuullote huolellisesti pois. Poista paksut, halkeilleet ja huonokuntoiset öljy- ja alkydimaalipinnat mieluiten kokonaan. Myös hilseilevät ja paksut kalvoa muodostavat kuullotteet olisi hyvä poistaa kokonaan (ns. Extra-tyyppiset tuotteet). Paksut vanhat peittävillä puunsuojilla ja peittosuojilla käsitellyt massiivipuu- ja hirsipinnat tulisi hioa ohuemmaksi ennen huoltokäsittelyjä tai tarpeen mukaan poistaa kokonaan. Varmista vanhojen hirsipintojen kunto ja rakenteiden toimivuus ennen maalaustöihin ryhtymistä. Huomioithan, että maalattava puuaines on tervettä. Sinertävä, harmaantunut ja huokoinen puuaines on poistettava kaapimalla ja hiomalla ja selvästi lahot kohdat on korvattava uudella puulla. Pohjusta puupuhtaat pinnat Coloria Akva pohjusteella tai Coloria Homepesun 1:10 seoksella. Levitä Coloria Homepesu 1:10 seos kauttaaltaan maalattaville pinnoille esimerkiksi reppuruiskulla ja anna kuivua 24-48 h. Homepesua ei huuhdota pois vaan se jätetään pintoihin (desinfiointikäsittely).

 

Pohjamaalaa pohjustetut puupuhtaat pinnat 5- 10 % puhtaalla vedellä ohennetulla Pihla Pro:lla. Maalaa valmiiksi tarpeen mukaan 1-2 kertaa ohentamattomalla Pihla Pro:lla. Maalauskertojen määrä riippuu alustan imevyydestä, aiemmista käsittelyistä, työtavoista ja käytetyistä välineistä. Käsittele puun ja hirren päätypinnat ja katkoskohdat huolellisesti. Levitä maali puunsyyn mukaisesti hirsi tai kaksi kerrallaan päästä päähän.

 

Työtapa

 

Sivellin, maalausharja, korkeapaineruisku tai edellä mainittujen yhdistelmä.

 

 

Huomioitavaa

 

Suojaa kohteen ympäröivät alueet, johon et halua maalia päätyvän. Suojaa ikkunat, ikkunapellit jne. tarvittaessa.

 

Maalausolosuhteet: Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma) ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Kosteuspitoisuuden puutavarassa on oltava alle 18 %. Älä käsittele auringon lämmittämiä pintoja tai suorassa auringonpaisteessa. Älä maalaa koskaan sateella tai jos on olemassa sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä maalauksesta.

 

Maali sekoitetaan aina hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin työn aikana. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.

 

Puhdista työvälineet vedellä ja saippualla heti työskentelyn päätyttyä. Mikäli jatkat maalausta seuraavana päivänä, laita maalaustyövälineet tiiviisti muovipussiin yön ajaksi niin voit jatkaa niiden käyttöä seuraavana päivänä.

 

Puu sisältää värjääviä uuteaineita kuten pihkaa, jotka voivat lämpötilan ja kosteuden vaihdellessa aiheuttaa läpilyöntejä eli maalipinnan värjääntymistä erityisesti oksankohdissa.

 

Huomioi kohteen säärasitus maalaustyötä suunnitellessa ja tehdessä. Erittäin aurinkoisilla etelä- ja länsiseinillä kannattaa esimerkiksi maalata yksi maalikerros enemmän näille pinnoille kuin suojaisimmille seinille. Tämä pidentää aina kyseisten seinien huoltomaalausväliä.

 

Muista suojavarusteet ja hyvät ja tukevat telineet – tikkailta ei mataliakaan maalauskohteita saa maalata.

 

 

 

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä